Jubileusz uchwalenia ustawy OZE wraz z poprawką prosumencką

Droga cierniowa do energetyki obywatelskiej

Jubileusz uchwalenia ustawy OZE wraz z poprawką prosumencką


20 lutego 2016r. mija pierwsza rocznica uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa nie realizuje celu w jakim została uchwalona. Daleki od doskonałości był długi proces legislacyjny i nawet nie skrywana niechęć, a czasami wręcz arogancja rządu wobec inicjatyw obywatelskich w energetyce. Opór rządu i potężnych monopoli został niemalże cudem przełamany, ale kosztem jakości regulacji. Jednak o ustawie, zgodnie z wynikami ostatnich badań wie, aż 30% Polaków. Społeczeństwo wie o tej regulacji, a przy okazji więcej o całej energetyce z jednego powodu – z powodu wprowadzenia do niej, w dramatycznych okolicznościach, tzw. poprawki prosumenckiej, która dzięki taryfom gwarantowanym miała od 1-go stycznia br. umożliwić obywatelom i małym firmom bezpieczne inwestowanie w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 10 kW. Tak się nie stało. Sejm 28 grudnia ub. roku odroczył o 6 miesięcy wejście w życie tego przepisu, nie pytając obywateli.

I tutaj rodzi się pytanie, czy Polska, w całym tym procesie postępuje zgodnie z przesłaniem papieża Franciszka? „Biorąc pod uwagę, że czasami prawo na skutek korupcji okazuje się nieudolne, konieczna jest decyzja polityczna spowodowana presją ludności. Społeczeństwo, poprzez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia pośredniczące, powinno zmusić rządy do opracowania standardów, procedur i ściślejszych kontroli. Jeśli obywatele nie kontrolują władzy politycznej – ogólnokrajowej, regionalnej i samorządowej – to nie jest również możliwe udaremnienie szkód ekologicznych.”

Z okazji rocznicy uchwalenia po raz pierwszy w historii RP prosumenckich przepisów Instytut Energetyki Odnawialnej opracował kalendarium (kalendarium powstało na podstawie materiałów archiwalnych zgromadzonych w IEO. W znacznej mierze bazuje na informacjach publicznych publikowanych w serwisie IEO) burzliwych prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii: od prosumenckiego projektu ustawy z grudnia 2011 roku do uchwalenia poprawki prosumenckiej w dniu 20 lutego 2015 roku. Jest to historia o tym, jak trudno przebić się z nowymi ideami i z innowacjami w energetyce, ale też o tym, że nawet tam, gdzie rządzi prawo silniejszego, jest zawsze przestrzeń na dobrą zmianę.

 

Pobierz pełną wersję kalendarium

 

Uwaga! zmiana terminu trwania rejestracji Forum!

 Rejestracja udziału w Forum trwa do 10 czerwca 2014r.

 

Zarejestruj się

 

EC BREC Institute for Renewable Energy, Str. Mokotowska 4/6, Warsaw, phone: +48 22 825 46 52